Zápis byl odstraněn

neboť obsahoval urážlivé výrazy a dotýkal se osobní cti našich občanů.