odpověď

Je to tak, jak se píše ve vyhlášce: Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce. Návrh zadání je vystaven na OÚ Němčovice a na MěÚ Rokycany, Masarykovo nám.1, Rokycany, č. dveří 108.

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
V příloze nic není, proto jí nelze otevřít.
S pozdravem
karel ferschmann, starosta