odpověď

Dobrý den,
my určitě pejsky po kraji nehoníme, to se jen tak opticky jeví. Bohužel, psi jsou pro všechny obce a hlavně jejich starosty noční můrou. Pes je ze zákona věc a obec má povinnost se o nalezenou věc starat po dobu šesti měsíců a teprve poté s ní může zacházet jako s věcí vlastní. Kam ale se psy, to je velký problém. Útulky jsou přeplněné a není je kam dát. Proto jsme v zadní části Sběrného dvora odpadů vybudovali odchytové zařízení pro celý mikroregion, který sdružuje dvacet tři obcí. Tyto obce se také podílejí na financování provozu útulku. Provoz byl zahájen 5. října t.r. a už jím prošlo 18 psů a fenek.

Právě v poslední době se na mě, jako na starostu, obracejí kolegové ze širokého okolí a prosí, škemrají, žadoní, abych se smiloval a toho jejich odchyceného pejska do útulku přijal, protože nikde jinde neuspěli. Po přijetí psa pak my spustíme rozsáhlé mediální info s fotografiemi po internetu i v tisku, abychom buď informovali původního majitele nebo nové zájemce o pěstounskou péči. Proto se nám také daří v 70% uspět do 30 dnů a pejskové se déle v útulku nezdrží. A to je dobře.

Více fotografií pejsků na našem webu proto budí u vás dojem, že u nás už nic jiného neděláme. Ale to je opravdu jen optický klam.
Veselé Vánoce!
starosta