Širokořádková kukuřice má zákaz – a kde ji budou pěstovat?

Gratuluji k vítězství v soudním sporu…..jak je ale možné povolit výstavbu bioplynové stanice v Přírodním parku Horní Berounka? Nemá Vaše občanské sdružení za cíl ji chránit? Kde budou pěstovat všechnu tu kukuřici, když je vstupní materiál pro provoz BPS 14000t kukuřičné siláže/rok?…u vás se zavazují ji nepěstovat, takže ji budou pěstovat o kus dál???