Pochvala i výtka

Vážení,
dnes jsem se v Karlovarských novinách dočetl o ocenění vaší webové stránky obce a musím konstatovat, že si pochvalu zaslouží!
Ale chybičku jsem přeci objevil: Portal veřejné správy opravte na -s- (…správa, ne zpráva)!
Jinak vám v Němčovicích přeji stále pohledné a aktuální webové stránky.
S pozdravem
Rudolf Zima, Karlovy Vary.