"Parkoviště"

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
jako pravidelný, dlouholetý návštěvník Němčovic mohu nezávisle sledovat v převážné míře úspěšný rozvoj a přeměnu této malé západočeské vesničky. Byl jsem velmi mile překvapen i vysokou úrovní www stránek obce Němčovice. Na druhou stranu je však rozporuplný hlavní příjezd do vsi. Před odbočkou z hlavní silnice Vás rozveselí netradiční autobusová zastávka, po chvíli se však před Vámi objeví na poli umístěné „parkoviště-vrakoviště-skládka odpadu“. Zde jsou zaparkovaná-odstavená pojízdná či nepojízdná nákladní vozidla a autobusy, za jedním z nichž již vzniká skládka nepotřebných věcí. Tato nezpevněná plocha je dokonce označena dopravní značkou „Parkoviště / s povolením obecního úřadu“!!! Při pokračování průjezdu obcí narazíte přímo před místní restaurací na další autobusový vrak! Domnívám se, že výše uvedené kazí všeobecnou snahu vybudovat pěknou obec a je v rozporu s ochranou životního prostředí. V neposlední řadě je vzniklou odstavnou plochou omezen příjezd k požární nádrži a vzhledem ke stáří a technickému stavu některých vozidel hrozí riziko ekologické škody na obecním i soukromém majetku. Když byl asi před dvěmi lety, při soutěži hasičů, na toto místo provizorně přesunut první autobus (s nápisem Němčovice), sloužící jako občerstvovací stanice pro závodníky a návštěvníky, považoval jsem to v rámci pořádané akce za potřebné a vtipné. Dnešní stav je ovšem zcela opačný. Jsem přesvědčen, že pro zřízení parkoviště, pokud je skutečně nezbytně nutné, se v obci nalezne jistě vhodnější místo. Jeho zrušení nebo přemístění určitě přivítají místní obyvatelé a potěší i narůstající počet majitelů rekreačních objektů.
S pozdravem
Roman Jan