Re: Oznámení

Vaše číslo bylo dnešního dne vymazáno z databáze systému SMS zpráv zasílaných OÚ občanům.