odpověď

Listina základních práv a svobod je nadřazená ostatním právním aktům, které se jí musí přizpůsobit! Ne Vám :-).