Stát a osobní vlastnictví

Stát reguluje osobní vlastnictví nad míru, která je logická, rozumně odůvodnitelná, praktická a správná. Třeba ve Velké Britanii je jakýkoliv přívěs prostě věc bez dalších kliček a háčků, a to vč.karavanů. Pokud ale jedním zákonem prohlásí stát takovou věc za vozidlo, ani ten nejflexibilnější úřada s nenarušenou duševní integritou nemůže ohnout zákon a maringotku prohlásit za stavbu, a to ani v případě, že nemá technickou prohlídku. Dokonce i výklad MMR ČR je shodný, tak nechápu, že někdo nechápe. A krajinný ráz??? K smíchu. Vážený pane úředníku, porušení krajinného rázu je rozsáhlá nebo velmi nápadná změna krajiny(lom, most, vedení VVN, v krajním případě snad ještě vysílač GSM), případně likvidace rozsáhlé části porostu(plošné vytěžení pásu lesa apod.). Žádné silniční vozidlo svojí prostou existencí takového vlivu není schopné. Navíc jaksi uvažte, že by někdo přišel k vám na pozemek a odtáhl by vaše vozidlo, protože mu připadá nedostatečně estetické. Pochopil? Snad ano. Lituji, že mi nepatří některé z těch vozidel a kousek pozemku(ze kterého vám, mimochodem, do obecní kasy každého 31.5. přijde daň z práva vlastnit nemovitost). Jistě bychom se utkali u soudů různých stupňů a vítězství bych si opravdu užil vzhledem k tomu, že toto se nedá prohrát, u Evropského soudního dvora už vůbec ne. Třeba se někdo z dotčených obrátí na Veřejného ochránce práv. Snad už konečně někdo přijde na to, že je třeba učinit úředníky osobně finančně odpovědné za rozhodnutí, která učiní. Koušete do ruky, která vás živí a nejen to, navíc nemáte pravdu. Vlastníci pozemků a vozidel přitom od vás vůbec nic nechtějí, jen abyste uznal, že i v katastru Němčovic platí zákony ČR. V.Ladislav