REFERENDUM

Jelikož páně starostovy slovní vývody nepostrádají punc originality a přímo z nich sálá pozitivní síla demogracije, tak bych si velmi opatrně a zdvořile dovolil navrhnouti v nadpise zmíněný institut v intencích obce již jednou, za halasné reklamy provedený. Totiž chceme x nechceme maringotky na parcelách a pozemcích naší obce. Účast spřízněných novinářů a patřičné publicity dané politickou orientací našich „nezávisých“ masmedií v dobrém slova smyslu s konečně nastoupenou jedinou správnou cestou, zaručena. V těchto těžkých chvílích Strana a vláda vítá a potřebuje každou hezkou zprávu, byť by byla sebenepatrnějšího (i upraveného) významu, že.
P.