odpověď

K vašemu názoru bez podpisu, jen dodávám, že nemáte pravdu. Váš postoj k této věci má zřejmě univerzální původ ve vaší hlavě. Nemůžete přece legalizovat jednu špatnost existencí druhé špatnosti.
Přeneseně – podobný názor: budu užívat alkoholické nápoje za volantem automobilu do té doby, dokud nepřestanou pít za volantem policisté = dokud budou myslivci stavět kazatelny, budu tahat k řece maringotky.
Takže závěr:
a) maringotka je černá stavba, nemá-li kola nebo má další stavební úpravy,
b) maringotka porušuje krajinný ráz podle § 12, zák. 114/1992 Sb., je-li na kolech a lze-li jí odtáhnout.
K. Ferschmann
P.S. Nejsem myslivec ani rybář.