Odpověď na maringotka je černá stavba.

Pokud je maringotka černá stavba,tak jsou černou stavbou všechny posedy a krmelce v celém našem státě.Z toho plyne maringotkáři nenechte se zastrašit.Až zmizí myslivecké posedy a krmelce, pak by se dalo uvažovat o vyklizení pole.Ale Myslivců („ochránců přírody“) je ve vedení našich úřadů mnoho,takže to do budoucna vůbec nehrozí.Držte se pravidla zákony platí pro všechny a braňte se do posledního dechu!!!!!!