odpověď

Ano, v podstatě se to tak také dá nazvat.

Případná vyhláška se bude týkat: Všech občanů pobývajících ve stanoveném území a době (místních i rekreantů)

V území: V zastavěných částech obce (v tzv. intravillánu obce)

V období: Od 1. května do 30. září kalendářního roku

V době: O nedělích a státem stanovených svátcích

Čeho se bude týkat: Užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk, jako jsou motorové sekačky a kosy, cirkulárky a motorové pily, křovinořezy, plotořezy apod. Jednalo by se o omezení tzv. hobby činností – tedy takových, ke kterým není žádný nutný důvod proto, že se musí vykonávat v neděli.

Koho se nebude týkat: Činností prováděných mimo zastavěnou část obce (v tzv. extravillánu), pozvaných řemeslníků na fasádu, míchaček na beton, zemědělců sklízejících úrodu či seno, sekání či sušení trávy pro králíky nebo kozy, hlasité hudby (v případě techno hudby musím říci bohužel), automobilů a motorek, apod., atd., (uvádím zde jen příklady). Nejedná se o omezení tzv. profi činností – tedy těch, které lze odůvodnit tak, že je nelze vykonat jindy než i v neděli.

Komu to poslouží: Všem obyvatelům, chalupářům, rekreantům, chatařům v naší obci, kteří si budou alespoň v neděli užívat oprávněně a zaslouženě klidný den – jediný den v týdnu.

S pozdravem
Karel Ferschmann, starosta