odpověď

Záleží na tom, zda je pozemek v intravillánu (v zastavěné části obce), či v extravillánu. Uvnitř obce, pokud na pozemku stojí stavba hlavní, není potřeba žádného souhlasu. Pokud tam není nic, bude třeba zřejmě územní souhlas stavebního úřadu, doložený souhlasem sousedů. Vně obce, ve volné krajině, už je to komplikovanější. Tady záleží v první řadě, jaké využití má pozemek dle KN, dále bude zřejmě potřeba souhlas odboru životního prostředí, zda se nejedná o zásah do krajinného rázu, problém příjezdové cesty atd. Obvykle si totiž ve volné krajině postaví kdosi maringotku, označí to jako zařízení sloužící k zemědělské činnosti (chovatelství) a pak tam bydlí sám a maringotka slouží ve skutečnosti jako rekreační objekt. Doporučoval bych v každém případě učinit dotaz na stavební úřadu.