odpověď

Občané Němčovic a Olešné o popelnice nepřijdou. Na popelnici mají i nadále nárok ti, kteří mají v obci trvalé bydliště. To proto, že za nimi jdou do obecního rozpočtu také jejich daně – do obecní kasy peníze. Od chatařů jde do rozpočtu obce pouze ta pětistovka jednou za rok. Odvoz jedné popelnice v režimu jednou týdně stojí dva tisíce korun, to žádná pětistovka nemůže ovlivnit. Pokud však občan svědomitě třídí sklo, papír a plasty, případně vícevrstvé obaly (tetrapacky) a kovové obaly, má běžná rodina zbytkového odpadu minimum. To platí i pro chataře.

K vašemu návrhu – kdo by asi ty popelnice vyvážel? Uričtě by se nám nepodařilo přesvědčit popeláře aby jezdili dolů k řece. Navíc by stejně byly plné jiného odpadu, než zbytkového. Vždyť velkoobjemový kontejner (7m3) byl naplněn dole u řeky cca tak jednou do deseti dnů! Myslíte si, že byl plný jenom zbytkového odpadu? Tak to v žádném případě.

Odkládání netříděného odpadu do kontejneru či do poplenice je nejpohodlnější způsob, jak se ho zbavovat.

Takže si budete muset váš odpadkový režim přepracovat.
Odpad můžete odevzdat v pátek i po celý den v sobotu do Sběrného dvora odpadů. Od řeky jsou to cca 3 km. Pokud máte odpad k likvidaci ještě z neděle, tak ho velmi pravděpodobně budete muset vzít sebou zpět do města a dát si ho do popelnice u svého baráku. Nakonec odpadky se vrátí tam, odkud jste si je do Olešné přivezli.

Komu se tento způsob nelíbí, tak nelíbí. Nemohu s tím nic v této chvíli dělat do doby, než třeba společně přijdeme na lepší nápad.

Starosta