odpověď

Dobrý den,
1.) Vzhledem k tomu, že byl v únoru 2010 spuštěn provoz Sběrného dvora odpadů (SDO) v Němčovicích, který byl vybudován na profesionální úrovni v hodnotě díla 6,2 mil. Kč, nebude už možné ukládat zbytkové složky komunálního odpadu nikde jinde než zde. Navíc do velkoobjemového kontejneru v chatové oblasti u Berounky bylo odkládán všechen jiný odpad, než odpad zbytkový, na který byl kontejner fakticky přistavován.
2.) Na místě zůstávají beze změny celoročně kontejnery na separovaný odpad – sklo, plasty a papír.
3.) Provozní doba SDO byla upravena tak, aby vyhovovala nejen místním občanům, ale i rekreantům, chalupářům a chatařům. V pátek je otevřeno až do 18 hodin a v sobotu celý den od 9 do 16 hodin, v pondělí už od 8 hodin ráno. Věřím, že tato doba bude dostatečná k tomu, aby i chataři mohli sem odvézt svůj odpad. Veškerý odpad zde mohou uložit zdarma, po prokázání totožnosti.
4.) Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, bude vzhledem k jejímu „stáří“ na jednání ZO 22.4., novelizována – též čl. č. III, odst. k).
5.) Pokud by v chatové oblasti byl zájem uspořádat jarní úklid, kde by bylo možné nashromáždit větší množství odpadků, ozvete se. Na smluvenou dobu zajistíme jejich odvoz a následné roztřídění odpadu podle kategorií na SDO.
6.) Věřím, že většina našich chatařů toto opatření pochopí a bude hojně využívat služeb našeho SDO v Němčovicích.

S pozdravem
starosta