sedlák

vodní eroze: Již jednou jsem zde popisoval, jak se bráním erozi. Na titulní straně pro případné zájemce kliknout na diskuze a zadat eroze. Dle mého názoru nikdo nesmí zemědělci určovat co kde bude pěstovat, ale na druhé straně musí nést následky nesprávné volby. V rámci AEO je to porušení pravidel a tudíž jim musí být kráceny dotace. V případě, že někdo pěstuje v rizikové oblasti/ velká svažitost, velké utužení pozemku nesprávným hospodadařením/ širořádkové plodiny je magor a musí případné škody uhradit. Travnaté pásy by tuto situaci zdárně vyřešily/ dotace na 1 ha travnatého pásu cca 9 500 Kč + tržba za seno. Osobně mám 4 ha a fin. je to nejvýnosnější oblast mého podnikání, kam se hrabou obiloviny. Doufám, že soud rozhodne a konečně zemědělci budou za své nesprávné postupy PLATIT!!!