odpověď paní Řehořové

podobným způsobem byla natočena reprotář Černých ovcí. Já jsem nikde o laickém rozumu nemluvil, přesto mi tento výrok strkáte do úst. Ptám se proč? Děkuji za odpověď.
Karel Ferschmann, starosta obce