Bodlákov

V loni jsme soutěžili o obec roku a letos o co ? Na drahách jsou dva pozemky , jeden pana radního které od jara nikdo neposekal . Seká se hřiště , ale tráva se tam nechává hnít . Pan starosta má asi několik metrů na jeden problém . Zdraví Jirka Ježek