Hlavní akce roku 2004


V letošním roce 2004 nás čeká řada úkolů, jejichž záměr byl schválen zastupitelstvem obce již loni. Jedná se o dvě hlavní akce. Jde především o využití objektu bývalé školy, ve kterém má být letos provedena vestavba dvou půdních bytů 2+1, bude zde vyměněn krov za nový a položena nová střešní krytina, s celkovým nákladem 1.700 tis. Kč (Viz studie využití). Dále je třeba zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu nových prostor pro obecní úřad a místní knihovnu v přízemí tohoto objektu, včetně nové budovy hasičské zbrojnice. Druhou významnou akcí bude zahájení výstavby kořenové čistírny odpadních vod s rozpočtem 3.000 tis. Kč, s termínem dokončení v roce 2005. Čeká nás také řada každodenních běžných úkolů v obou našich malých obcích – v Němčovicích a Olešné (74 + 41 obyvatel). Přál bych si, abychom na konci tohoto druhého volebního roku mohli našim občanům oznámit, že jsou tyto úkoly splněny. Chtěl bych Vás ujistit, že osobně pro to udělám maximum.

Autor: Karel Ferschmann, starosta obce
škola1992.jpg

Komentáře