Harcíři oslaví 5. září 2008 25. narozeniny


Již pětadvacáté narozeniny oslaví v letošním roce šermířské sdružení HARCÍŘI z Rokycan. A kulaté výročí šermíři oslaví opravdu stylově. Pro své příznivce a obdivovatele připravili na 5. září 2008 vystoupení složené z ukázek z různých období české historie. Jejich vystoupení začíná v 19:00 hodin a uskuteční se před rokycanským muzeem.
Harcíři se po krátkém úvodním slovu představí ve třech takových samostatných blocích. Jako první budou mít možnost návštěvníci zhlédnout vystoupení z období GOTIKY, následovat bude ukázka z období BAROKA a třetí blok jejich vystoupení bude obsahovat ukázky z dvou předešlých období a navíc ještě z období RENESANCE. Ten třetí blok budou dle Libora Neumaiera takové humorné skeče. Aby měli ,,oslavenci“ čas se převléknout, vyplní přestávky ukázky dobových tanců a dobové muziky. Závěr celého vystoupení bude ve znamení ,,ohňové show“. Ke slovu přijdou pochodně, plivání ohně aj. Celým historickým večerem bude provázet přítel Harcířů a jejich fanoušek František Vaško.
A nyní něco málo z historie. Skupina historického šermu byla založena v květnu roku 1983. Zakládajícími členy byli Josef Moulis, Milan Krumlovský a Dalibor Neumaier. Prvním vedoucím skupiny byl Josef Moulis, který také vymyslel název Skupina historického šermu Harcíři z Rokycan a její znak. Zbraně si šermíři vyráběli v té době sami, sami šili také kostýmy a připravovali první scénu.
Po roce své činnosti přešli Harcíři pod Městský dům pionýrů a mládeže a v roce 1985 po odcházejícím Josefu Moulisovi přebral funkci vedoucího Jiří Křepelka. A právě on se významně zasloužil o další rozvoj skupiny. V této době Harcíři vystupovali většinou na zámku Kozel. Přišla i vystoupení po celém kraji.
V roce 1986 mají Harcíři v repertoáru již dokonce dvoudílný program, který zachycuje dobu husitskou a třicetiletou válku. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o náročné divadelní vystoupení, byli řady šermířů rozšířeny o nové ,,rytíře“. S tímto programem mohla již skupina vystupovat po celé České republice.
Rok 1990 je spojen s odchodem Jiřího Křepelky, kterého zradilo zdraví. V roce 1998 Harcíři zakládají občanské sdružení s názvem Šermířské sdružení Harcíři z Rokycan, které navazovalo na činnost bývalé skupiny historického šermu. Tento rok členové sdružení rozšířili svůj repertoár o další historické období, a to rok 1515. V novém programu zachytili Harcíři dobu švýcarských lancknechtů.
Za uplynulých 25 let absolvovali Harcíři celou řadu vystoupení a účastnili se i celostátních setkání skupin historického šermu. Mezi nejdůležitější akce patřila např. setkání: Helfštýn I. a II., Frýdštejn I. a II., Praha I. a II. Okoř, Chýše a Domažlice. Harcíři také organizovali šermířské plesy. Nejdůležitější a nejnáročnější akcí bylo určitě celostátní setkání skupin historického šermu pod hradem Rabí, které trvalo čtyři dny a zúčastnilo se ho přes 400 šermířů a více než 25 tisíc diváků. Po roce 1989 se šermíři z Rokycan dostali také do ciziny. Vystupovali několikrát v Německu a Rakousku. Největší úspěch však sklidili v roce 1991 a následně v roce 1999, kdy vystupovali na francouzské riviéře v mnoha známých letoviscích např. Cann, san Tropez aj.
V šermířském sdružení v současné době působí Dalibor Neumaier, Jindřich Kulhánek, Jiří a Miroslav Vávrovi, Jiřina Vašková, Vladimír Hrbek a Jiří Tůma.

Autor: František Vaško
Zdroj: Rokycanský deník
100_3732.jpg

Komentáře