Firma svážející tříděný odpad má novou techniku.


Náš dlouhodobý tlak na firmu Becker Kralovice, která sváží separovaný odpad – sklo, plasty a papír – se vyplatil. Opakované stížnosti na odletující lehké plasty (většinou mikrotenový materiál) z jedoucího kontejneru nákladního automobilu, který vyvrcholil pokutou udělenou OÚ Němčovice ve správním řízení za znečišťování životního prostředí, donutil tuto firmu zakoupit speciální nástavbu, která se skládá z násypky, lisovacího zařízení a uzavřeného úložného prostoru. Výsledkem bude určitě spokojenost všech – firma odveze při jednom svozovém okruhu podstatně více plastového (papírového) odpadu, po¨obci nebudou poletovat mikrotenové sáčky a tašky a vyhrává především naše životní prostředí. Firmě Becker Bohemia s.r.o. gratulujeme a děkujeme.

Autor: kafe
6.5.2007 001.jpg

Komentáře