Elektronický podpis


Veřejnou část elektronického podpisu obce Němčovice a jejího úřadu můžete získat zde

V e-mailové poště se často objevují zprávy, jejichž pisatelé se skrývají v anonymitě světové sítě, nebo se naopak záměrně vydávají za jiného odesílatele. V případě, že je takovým odesílatelem úřad veřejné správy, musí mít příjemce jistotu, že je autorem opravdu dotyčný úřad. K ověření zaslaného dokumentu slouží příjemci elektronický podpis.
Ministerstvo informatiky ČR se rozhodlo pomoci jeho rozšíření a nastartovat tím elektronickou komunikaci ve veřejné správě a umožnit obcím plnit povinnosti, které jim ukládá nový správní řád, tedy přijímat elektronická podání, doručovat písemnosti na elektronické adresy, v elektronické podobě vydávat správní akty a provozovat elektronické podatelny. Elektronický podpis převzal v úterý 21.9. za obec Němčovice na Krajském úřadě v Plzni náš webmaster Jakub Ferschmann. Zároveň jsme se ho zeptali:
Co je elektronický podpis a jak funguje?
Elektronický podpis se skládá z dvojice klíčů. Jeden z klíčů (tzv. soukromý, v tomto případě obecní) je s maximální bezpečností uložen u majitele, zatímco druhý klíč je zveřejněn (tzv. klíč veřejný). Princip spočívá v tom, že dokument podepsaný klíčem soukromým lze ověřit pouze klíčem veřejným. Známe-li tedy vlastníka veřejného klíče, pomocí kterého jsme zprávu ověřili, známe i odesilatele zprávy. Při této činnosti využíváme tzv. asymetrické kryptografie.
Pomocí elektronického podpisu lze také zprávu šifrovat a tím zaručit, že zprávu přečte pouze příjemce (tedy majitel soukromého klíče).
Jak poznáme, že daný podpis opravdu patří subjektu, za který se vydává?
Důvěryhodnost elektronického podpisu zajišťuje tzv. certifikační autorita, která by se dala přirovnat k notáři. Certifikační autorita vystupuje při vzájemné komunikaci dvou subjektů jako třetí nezávislý důvěryhodný subjekt, který prostřednictvím jím vydaného certifikátu jednoznačně svazuje identifikaci subjektu s jeho dvojicí klíčů.
Zdá se Vám použití elektronického podpisu složité? Věřte, že poslat samotný e-mail je složitější.

Ptal se kafe

Komentáře