Důležité !! Objížďka v Olešné Důležité !!


Oznamujeme všem, že od 26.září 2005 bude asi tři týdny v Olešné u domu čp. 41 probíhat oprava opěrné zdi a propustku, které jsou v havarijním stavu. V důsledku toho bude uzavřena část silnice III/23215 v délce cca 25 m. Objízdná trasa pro osobní auta bude vedena po místních komunikacích a upozorňujeme, že je nevyhovující pro těžkou dopravu. Protože nelze zajistit jinou objízdnou trasu, žádáme všechny, aby s tímto omezením počítali.

Autor: Správa a údržba silnic Rokycany
Zpomalovací pruhy 2004 foto Štruncová.jpg

Komentáře