Dražební vyhláška

Okresní soud v Rokycanech
Jiráskova 67
337 01 Rokycany

V Rokycanech dne 16. října 2012
K č.j. 9.4.2010/214/MS
VS 4755943515

Dražební vyhláška

Okresní soud v Rokycanech, se sídlem Jiráskova 67, ve věci výkonu rozhodnutí nařízeného usnesení ze dne 14.04.2010 č.j. 10 E 128/2010, které nabylo právní moci dne 16.03.2011 dle ust. § 328 odst. 3 o.s.ř., oznamuje, že se koná

Dražební jednání dne 6. prosince 2012 ve 12.30 hodin, na adrese
Němčovice – Olešná č. 7

Dražit se budou tyto věci :

Věc………………………………………Odhadní cena…………………. Nejnižší podání

osobní automobil zn…………………….60.000,00……………………20.000,00
LXI FORMAN, SPZ 3P3 9679,
rok výroby 1994, barva modrá

Věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby bezprostředně před jejím započetím od 12:05 hod. do 12:25 hod.. Podání se budou zvyšovat o 100 Kč. Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.

Eva Mrázová, v.r.
vykonavatelka Okresního soudu v Rokycanech

Za správnost vyhotovení:
Tereza Filipová

Vyvěšeno: 26.10.2012

Komentáře