Dražební vyhláška – kat. území Olešná u Radnic

Description:

xmlns:xhtml=“http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/“> Dražba nemovitostí uvedených v příloze se koná dne 04.04.2012 v 10.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy.

File:

Otevřít přílohu…

Komentáře