Dotace od Krajského úřadu PK


Dokončeno bude restaurování sochy Krista, restaurování hlavní římsy, dříku podstavce s erbem, patky podstavce a tyto díly budou osazeny na původní místo. Dále bude zhotoven podstavec pod Krista do kaple, zakončení podstavce jehlanem, zhotovení dřevěné zástěny mezi silnicí a soklem. Vše musí být hotovo do září t.r.

Autor: kafe
23.11.2005 005.jpg

Komentáře