Dotace kraje obcím postižených povodní


Dotaci 300 tisíc korun získá město Radnice, kde je nutné opravit most pro osobní vozidla a místní komunikaci v délce 450 m., dále izolaci v suterénních prostorech školy, kanalizační vpustě a vyčistit kanalizaci. Obec Čímice použije 200 tis. Kč na opravu veřejných komunikací. Stejnou částku získá obec Němčovice, kde byla poškozena komunikace, zatopeny studny, rozvaleny dva silniční propustky a bude nutné odbahnit retenční nádrž v Olešné, požární nádrž a rybník v Němčovicích. Částku 150 tisíc získají obce Litohlavy a Přívětice. I zde velká voda způsobila škody na místní komunikaci a kanalizaci. V Litohlavech navíc je nutné odbahnit rybník a vyčistit spodní část dvou potoků.

Autor: http://www.kr-plzensky.cz/
Znak PK.gif

Komentáře