Děti ze Základní školy Osek naštívily Němčovice.


Cílem byla prohlídka ekologických staveb – kořenové čistírny a tepelného čerpadla.

Hasičským Furgonem nakonec dorazili žáci deváté třidy ZŠ v Oseku na exkurzi v rámci ekologické výchovy do Němčovic. Z Radnic je totiž nepřivezl z kapacitních důvodů autobus ČSAD a tak muselo zaskočit naše hasičské auto. Prý i tato doprava byla pro některé děti „naprosto ojedinělý zážitek“, jak nám později řekla paní učitelka Marcela Judlová. Děti si nejdříve prohlédly na návsi ve voliéře naší paní výrovou, pak se seznámily s funkcí jednotlivých zařízení kořenové čistírny odpadních vod a „ochutnaly“ vyčištěnou vodu vytékající z čističky do potoka. Následovala prohlídka strojovny tepelného čerpadla, které vytápí bytový dům a kanceláře OÚ. I zde se dětem dostalo odborného výkladu o systému tohoto ekologického vytápění. Exkurze skončila společnou fotkou na schodech a pak se děti vydaly pěšky zpět do Radnic na autobus. Doufejme, že se jim u nás líbilo.

Autor: kafe
P5090089.jpg

Komentáře