Delegování členů okrskové volební komise

Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 14e odst. 3) zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, nar. 22.4.1948, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, nar. 30.11.1957, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, nar. 26.2.1947, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, nar. 28.12.1966, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. října 2013

Komentáře