Delegování členů okrskové volební komise

Věc: Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 17 odst. 2) zákona

jmenuji

paní Marii Novou, nar. 30.11.1957, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, nar. 26.2.1947, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Jitku Ferschmanovou, nar. 11.12.1952, trv . bytem Němčovice čp. 16
pana Martina Kozu nar. 17.1.1975, trv. bytem Němčovice čp. 26
paní Jitku Černou, nar. 19.5.1953, trv . bytem Němčovice čp. 19

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Zastupitelstva obce Němčovice ve dnech 10. a 11. října 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. září 2014

Komentáře