Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 3 zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 30. dubna 2014

——————————————————-

Věc: Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 3 zákona

jmenuji

paní Jitku Střelečkovou, nar. 29.8.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37
paní Jitku Ferschmanovou, nar. 11.12.1952, trv . bytem Němčovice čp. 16

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 6. května 2014

Komentáře