Delegování členů okrskové komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 21 odst. 4) zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, nar. 22.4.1948, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, nar. 30.11.1957, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, nar. 26.2.1947, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, nar. 28.12.1966, trv. bytem Němčovice čp. 37
pana Bc. Jakuba Ferschmanna, nar. 10.8.1981, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro místní referendum konané dne 23. srpna 2008

Karel Ferschmann, starosta

Komentáře

Nezařazené