Daňové přiznání lze podat i v Radnicích


MĚSTO RADNICE
Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice, okres Rokycany,
tel 371795234, Fax 371785233,
e-mail: mesto.radnice@mesto-radnice.cz

Určeno obcím správního obvodu
MěÚ Radnice

Č.j.: MěÚ/2009
Vyřizuje: Marie Mentlíková
V Radnicích dne 21. 01. 2009

Věc: OZNÁMENÍ.

Sdělujeme Vám, že na základě dohody s Finančním úřadem v Rokycanech bude daňovým poplatníkům umožněno podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2008 a to:

Dne 18. Března 2009 v době od 13,00 hodin do 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Radnicích (v přízemí budovy).

Současně budou pracovníci Finančního úřadu v Rokycanech poskytovat informace k vyplnění daňového přiznání.

V době od 1. března 2009 budou na Městském úřadě v Radnicích pro zájemce k dispozici příslušné tiskopisy daňových přiznání.
Žádáme Vás tímto o zveřejnění této informace.

S pozdravem

RNDr. Josef Pašek
starosta města Radnic

Autor: RNDr. Josef Pašek
Zdroj: MěÚ Radnice
smiech025.jpg

Komentáře