Další silná bouřka z tepla zasáhla obec


Silný liják, vítr a kroupy, bouřka trvající tři čtvrtě hodiny působila škody. Nejhůře na tom byla opět Olešná, kde především z polí Na kameňáku a Klínce voda splachovala ornici, kamení a bahno na silnici a do vsi. Tentokrát část vody stačily pobrat vyčištěné kanalizační sběrače, takže škody budou letos o něco nižší, než loni. Přesto bude zítra co uklízet. Také budeme sčítat škody.

Autor: kafe
IMAGE_00212.jpg

Komentáře