Další dobrá zpráva


Obec uspěla se svojí žádostí o dotaci z operačního programu ŽP na výstavbu nového sběrného dvora v Němčovicích ve výši 5,508.650,– Kč. Celkové náklady na realizaci této akce budou 6,239.722,– Kč. Žádost uspěla v páté výzvě OPŽP, prioritní Osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží. Nový sběrný dvůr má dokočenou projektovou dokumentaci, územní povolení v právní moci a stavební povolení se nyní řeší.

Nový sběrný dvůr bude mít novou příjezdovou komunikaci, zaveden elektrický proud, vlastní zdroj vody, sociální zařízení a kancelář, nové oplocení, monitorovací kamerový systém, skladovací prostory na veškerý odpad, včetně nebezpečného, nakládací rampu, váhu, vyskozdvižný vozík a další vymoženosti. Optimisté předpokládají, že by se mohlo kolaudovat do konce roku.

Autor: kafe
dvur.jpg

Komentáře