Další čtyři roky před námi


Němčovice – Další komunální volby jsou za námi. Je třeba pokračovat dál a příliš se zpátky neohlížet, ale přesto jednu výjimku udělám.
Bylo to vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku a zisk Zlaté stuhy a prestižního titulu Vesnice Plzeňského kraje roku 2013, což bylo dosud nejvýznamnější ocenění naší práce. Naše obec se v současné době nachází ve významném sídelním i společenském rozvoji, je koncepčně stabilizovaná a soběstačná. Záleží dál nejen na novém zastupitelstvu, ale na všech našich občanech, v jakém stavu předáme v budoucnu obec našim potomkům. Osobně mám na další volební období tři hlavní vize, které bych rád uskutečnil.
První vize je dotáhnout do definitivního konce soudní spor se zemědělskou společností o náhradu škody za vodní erozi, opakovaně působenou obci a jejím občanům nesprávným hospodařením v krajině.
Druhá vize je vybudování obecního hřbitova, který podle mého názoru naší obci chybí a jehož pořízením by mohl být uzavřen soubor důležitých služeb pro naše občany, s významným přesahem pro budoucí generace.
Třetí a poslední vize je, že bych rád v tomto novém volebním období našel svého nástupce, kterého bych postupně do problematiky starostování zasvětil tak, aby po předání funkcí ve vedení obce pokračoval rozvoj obce v nastaveném kurzu. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům obce za spolupráci v uplynulém volebním období a těm nově zvoleným popřál hodně úspěchů v práci pro naši obec.

Autor: Karel Ferschmann, starosta
013-1.JPG

Komentáře