Co nás zajímá?


Silnice mikroregionálního významu zajišťuje přepravní vztahy oblasti Břas a Radnicka k Rokycanům a nepřímo dálnici D5 (MÚK Rokycany, napojení podmíněno průjezdem Rokycan). Pro posílení přepravní funkce silnice a zkvalitnění dopravního napojení Radnicka na dálnici D5 je v návrhovém období sledována přeložka silnice s přímým napojením na dálnici D5 – MÚK Rokycany, dále v nové trase se západním obchvatem Oseka, západním obchvatem Březiny s průchodem mezi Břasy a Radnicí a s napojením na stávající silnici II/232 severně od Újezda u Svatého Kříže. Silnice je navržena jako součást „aglomeračního okruhu“, který v severovýchodním segmentu výhledově pokračuje od Svaté Barbory v nové stopě s přemostěním Berounky do prostoru Kaznějova (navrhované prodloužení silnice II/204).
Regionální a mikroregionální návrhy přestavby respektují záměry sledované v územně plánovacích dokumentacích vybraných sídel a jsou doplněny novými návrhy, které vycházejí z předpokládaných nároků, přepravních potřeb, podmínek a předpokladů celkového rozvoje včetně vhodné návaznosti dílčích oblastí na vyšší dopravní strukturu.

Nadřazeným mezinárodním dopravním tahem řešeného území Plzeňské aglomerace je dálnice D5 – součást hlavního tahu evropské silniční sítě E50.

Zdroj: návrh ÚPVÚCPK
28.12.2005 016.jpg

Komentáře