Chodníky jsou občanům i radnicím nebezpečné.


Už dlouho se nenašlo mezi starosty tak žhavé téma, jako jsou chodníky – kdo je má uklízet a kdo má platit škodu, když uklouznete a uděláte si díru v kalhotách. Aktuální téma obzvláště v této době, kdy jsou všude okolo nás hromady sněhu.

Diskutovaná otázka je především o tom, kdo je odpovědný za škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku vzniklá znečištěním, náledím nebo sněhem. Poslanci totiž ve sněmovně delší dobu řešili tzv. „chodníkový zákon“. Jeho projednávání způsobilo mohutnou negativní odezvu u starostů a primátorů v médiích, kteří mají zřejmě strach z doby, kdy budou muset nejen platit za úklid chodníků z obecních rozpočtů, ale budou nuceni sami běhat každé ráno s hrablem a uklízet sníh z chodníku.

Zřejmě jsem se svým názorem jako starosta v menšině, ale i mě připadá absurdní skutečnost, že je občan odpovědný za vzniklou škodu na neuklizeném chodníku, i když mu nepatří. Absurdita vynikne, dočteme-li se v současném zákonu o pozemních komunikacích také to, že když v důsledku absence údržby na místní komunikaci, či silnici, dojde při provozu na ní ke škodě na domě nebo plotu, tak vlastník silnice za tyto škody odpovědný není. Do třetice je postavené na hlavu i to, že když si na tomto chodníku postaví občan lešení k opravě svého domku, tak musí obci zaplatit poplatek za zábor chodníku (za užívání veřejného prostranství). Stručně řečeno platil dosud tento stav – ty neuklidíš chodník u svého domu a škodu jinému zaplatit musíš. Rozbije auto tvůj dům, tak od vlastníka silnice nic nedostaneš. Postavíš na chodníku lešení a vlastníkovi chodníku zase platíš jen ty. Uznejte, že taková situace je jako vystřižená z Kocourkova. Podle mého odporuje Listině základních práv a svobod, když čl. 11, odst. 3 uvádí, že „…vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých…“. Domnívám se, že toto je ukázkový případ rozporu zákona s touto civilistickou zásadou.

Poslanci tedy „chodníkový zákon“ snad schválili a podle této novely se budou muset postarat o chodníky ti, kterým patří. Teď teprve začnou nářky starostů a primátorů, kde vezmou na úklid chodníků peníze, na techniku, na lidi. Podle mého názoru, může úklid chodníku přece provádět kdokoliv, kdo má zdravé ruce a nohy a dokonce mu k tomu netřeba ani žádné kvalifikace, ani stranické příslušnosti. Dnes „díky“ krizi máme spoustu nezaměstnaných, nezaměstnatelných, bezdomovců, cizinců, sociálních dávkařů ad. Pokud vím, tak hrablo na sníh nebo koště stojí stovku, což by do obecního rozpočtu snad nemuselo udělat velkou díru, že…

Není to tak dávno, co v jedné nedaleké obci vybudovali nákladem přes deset milionů chodníky po obou stranách silnice, která je hlavním průtahem obcí. Napadl sníh a nastalo zděšení. Občané přilehlých nemovitostí nebyli logicky zvyklí sníh z chodníku uklízet, silničáři přihrnuli sníh ze silnice k okraji chodníků, což tam byla také novinka a výsledek? Po neobvykle zúženém profilu silnice jezdily auta a mezi nimi se proplétali chodci, protože chodníky byly plné sněhu a tudíž neschůdné. Starosta této obce na mojí otázku, proč nenechá nově vybudované chodníky uklidit, odpověděl: „Jo, já to udělám jednou, oni si zvyknou a už to budeme muset dělat pořád.“ No, to pak je lepší chodníky vůbec v obcích nebudovat, protože jak je vidět, jsou jak chodcům, tak radnicím nebezpečné. Podobnou odpověď jsem totiž nedávno slyšel od jednoho dopravního policisty, který se vyjadřoval k plánovanému projektu dopravní stavby, když řekl: „…přechod pro chodce ve vašem projektu škrtněte, protože přechod pro chodce je pro chodce nebezpečný.“ Fakt, nekecám…

No a jak to bude dál po uvedení „chodníkového zákona“ do praxe? Bohatší radnice zajistí úklid chodníků pomocí odborných firem, chudší využijí nezaměstnaných nebo písemné dohody s občany, kteří budou chodníky uklízet i nadále, ale už to budou dělat za „něco“. Taky se možná asi někde přestanou chodníky budovat, anebo taky – a to považuji za možnost nejhorší, ale ne nepravděpodobnou – se nebudou uklízet vůbec a na radnici bude hned vedle vchodu viset cedule s tímto nápisem: „Pokud jste si způsobili zranění na neuklizeném chodníku, vyzvedněte si v podatelně formulář pro nahlášení škody naší pojišťovně.“

Závěrem musím učinit malou poznámku. Až budou kolegové z měst a obcí můj názor kritizovat, dopředu již uvádím odpovědi na dosud nepoložené otázky: Máte u vás v obci chodníky? Odpověď: Ne. Zajišťujete v obci úklid sněhu? Ano. Jak to děláte? Pořídili jsme si na to techniku a sníh odklízí nejen pracovní skupina nezaměstnaných, ale také všichni ostatní občané. Oni ví, že u nás na vesnici platí po mnoho let jedno pravidlo: Co si sami neuděláme, to nemáme a jiný nám to neudělá. A já za tento postoj našim občanům děkuji. A co vy na to?

Autor: Karel Ferschmann
DSC_1334.jpg

Komentáře