Cena veřejnosti Plzeňského kraje putuje potřetí do Němčovic


Slavnostní ceremoniál a předání cen vítězům krajského kola z rukou hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., proběhl dnes, 19. března od 14.00 hodin v Jednacím sále ZPK v 1. patře budovy KÚPK v Plzni.

Zlatý erb se prokázal jako účinný nástroj zvyšování kvality webů našich měst a obcí.

V krajských kolech se hodnotila následující kritéria: povinné informace, úřední deska, doporučené informace, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Výsledky krajského kola (podle kategorií)

Nejlepší webová stránka města: 1. Manětín, 2. Rokycany, 3. Třemošná

Nejlepší webová stránka obce: 1. Nečtiny, 2. Vrčeň, 3. Řenče

Nejlepší elektronická služba: 1. Domažlice: Přítomnost úředníků, 2. Domažlice: Podopra stánkového prodeje o Chodských slavnostech, 3. Zvíkovec: Elektronická kronika

Cena veřejnosti: Němčovice

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Zdroj: www.kr-plzensky.cz
013-1.JPG

Komentáře