Pravidla rozpočtového provizoria na období od
1.1.2023 do schválení rozpočtu na rok 2023

Do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2023 budou hrazeny pouze běžné nutné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2022 závazky ze smluvních vztahů uzavřených v předchozích obdobích, případně náklady na odstranění havarijních stavů a škodách na majetku obce Němčovice, nebo opatření pro zamezení jejich vzniku. V případě nutnosti úhrady investičních výdajů a mimořádných provozních výdajů bude tyto položky schvalovat zastupitelstvo obce individuálně podle konkrétních potřeb.

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce 22.12.2022