Byl schválen zákon, s jehož výkladem a následným uvedením do praxe


Když je zákon vykládán na různých úřadech pokaždé jinak, jak se v tom má vyznat chudák občan? Nejdříve byl zákon interpretován tak, že platnost povolení skončí všem. A že k novému povolení k nakládání s podzemními vodami bude třeba také posudek hydrologa. Nastalo zděšení, že to nemohou všichni stihnout. Tento požadavek se opatrně opustil. Pak byl výklad ten, že se to týká jen studen postavených po roce 1955, nyní nově, že nepotřebují povolení ti, kteří odebírají pitnou vodu ze studní, které slouží k zásobování domácností. O tom, koho se týká povinnost si patřičné povolení pořídit a koho ne, to je potřeba posoudit individuálně. Perlička nakonec: K povolení nové studny je třeba zahájit zjišťovací řízení na Krajském úřadu, zda nebude k její výstavbě potřeba provést hodnocení EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Závěr: Pokud si nejste jisti, zda se vás tato problematika týká nebo ne, zavolejte nám, poradíme vám.

Autor: Karel Ferschmann
zanikpovoleni.jpg

Komentáře