Buďme k sobě ohleduplní! Dodržujme nedělní klid!


I letos platí od prvního května zákaz používat v zastavěných částech obce o nedělích a státem uznaných svátcích motorové přístroje a zařízení způsobující hluk, jako např. sekačky, motorové pily, cirkulárky, brusky, sbíjecí kladiva apod. Zákaz končí 30. září. Toto omezení neplatí pro provádění neodkladných zabezpečovacích prací způsobených haváriemi a jinými nebezpečnými událostmi.
1248605596_200907260088_DDD_1.jpg

Komentáře