Blog starosty – Pěstování kukuřice bude velký byznys


Vláda od příštího roku výrazně zpřísní podmínky pro pěstování kukuřice, brambor či řepy na bezmála polovině orné půdy v zemi. Tyto plodiny totiž napomáhají půdní erozi, takže při vydatných deštích nejsou pole schopna zadržovat vodu, která se pak spolu s bahnem valí na silnice, do vesnic a potoků. Jako se to stalo i při srpnových povodních na severu Čech. Nové vládní nařízení bude znamenat, že na více než 1,1 milionu hektarech, tedy na téměř 45 procentech orné půdy, které patří do kategorie mírně erozně ohrožených polí se nebude moci kukuřice pěstovat. Tolik stručná zpráva z tisku. My dodáváme: Konečně! Náš dlouhodobý, systematický a cílený tlak určitě přispěl svojí troškou do mlýna v této problematice. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd ČR vypočetl ve svém znaleckém posudku pro Okresní soud v Rokycanech, že déšť při události 23.5.2005 odnesl z půdního bloku nad Olešnou 3 295 tun ornice v hodnotě 659.102,– Kč. Splavením úrodné zeminy z kukuřice do obce vznikla nevratná škoda nejen občanům a obci, ale především vlastníkům pozemků, kteří pozemky pronajímají zemědělské společnosti! Snad už konečně někomu došlo, že takhle to dál nejde. Při silných deštích není zemědělská půda schopna pojmout vodu, ta pak stéká po polích do údolí. Není se co divit. Zemědělci už řadu let neprovádí hlubokou orbu, používané stroje mají hmotnost v desítkách tun a takto ubitý a uježděný povrch pole funguje stejně jako střecha. Jenže místo toho, aby se na svažitých polích pěstovala vojtěška nebo jetel, plodiny, které pomáhají zlepšit půdní strukturu, bude všude to nejhorší, co může být – kukuřice. Po fotovoltaických elektrárnách totiž nastupuje další fenomén. Bioplynové kogenerační jednotky, ve kterých se bude zplynovat vedle hovězí kejdy také především kukuřičná siláž. Jedna taková „bioplynka“ má vzniknout přímo v Radnicích, hned za bytovkami. Po zkušenostech, které mám, si to dovedu v barvách představit. Všude na okolních polích kolem Radnic, Němčovic, Přívětic apod. bude každoročně pěstována kukuřice, protože aby se to vyplatilo, bude třeba ušetřit na dopravě. Silážní žlaby budou vybudovány přímo na místě. Zápach ze siláže pak vhodně doplní odér z hovězí kejdy a vše budou doprovázet všudypřítomné mouchy. Osobně považuji pěstování kukuřice pro výrobu energie zplynováním v BPS za stejnou hloupost jako pěstování řepky a její spalování ve vznětových motorech. Doufejme jen, že bude pěstování kukuřice velký byznys pouze do doby, než budou zemědělci povinni hradit vlastníkům pozemků škody na jejich majetku způsobených vodní erozí. A jako bonus by měli přijít o státní dotace.

Autor: kafe
bloger_278.jpg

Komentáře