Blíží se konec roku 2005


Na výroční valné hromadě se bude určitě hodnotit letošní hasičská sezóna. Byla dobrá? Zcela jistě se najdou kritici. Dobrovolná práce našich hasičů, kterou vykonávají zdarma ve svém volném čase, přinesla své ovoce. Naše účinkování v západočeské hasičské lize s novou silnější stříkačkou lze shrnout do několika čísel: Nadpoloviční účast v této soutěži (7 kol ze 13) přinesla 5 ligových bodů, celkové 46 místo ze 72 družstev, nejlepší čas 24,15 vteřin, ale také další 25,42 a 26,63. Co bychom v minulosti za tyto časy dali? Přesto zavládla ke konci soutěže nespokojenost. Na příští rok je třeba zajistit stabilní kádr v družstvu a pravidelné tréninky. Materiální zabezpečení je dobré. Pořídili jsme letos dvě nové sady hadic (úzké i široké)a novou soutěžní káď. A hlavně započalo s výstavbou nové hasičárny. Naši hasiči se zúčastnili dvou brigád a pomohli s hrubou stavbou. Za to jim patří poděkování. Takže suma sumárum. On to tak špatný rok zase nebyl.

Autor: Karel Ferschmann
3.12.2005 010.jpg

Komentáře