Berounka nebo Mže? Černá voda!


Králowstwí České staticky-polohopisně popsané, I. Díl. Kraj Plzenský. W Praze 1845.

„Hlawní řeka tohoto okrlšku jest Míza, jenž od západu z panstwí Křimického sem popotýká, we wýchodním namíření sewerní straně města teče, na to sewerowýchodní namíření beře, nedaleko od města s Radbuzau se stýká a pak k sewerowýchodní straně až k sw. Jiří běží. Zde pojímá Bradawu, teče sewerowýchodosewerowýchodně až k Bukowci, napotom wýchodně a pak zase sewerně-sewerowýchodně až k austí Klabawy. Odtud se Černau wodau, někdy Beraunkau jmenuje, a opauští dále k seweru praudíc okrlšek Plzeňský.“

Kniha je k dohledání v Archivu města Plzně, sign. I 181

Autor: J. A. Dundera
Zdroj: Králowstwí České, 1845.
4.jpg

Komentáře