Baďurová Jana, rozená Ederová


S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že od nás navždy odešla paní Jana Baďurová. zemřela tiše ve středu ve věku 80 let.

Se zesnulou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek dne 14. ledna 2010 ve 14 hodin v obřadní síni Plzeňského krematoria.

Čest její památce!

Komentáře