Audit hospodaření obce za rok 2007

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad a vzalo na vědomí výrok auditora k výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Auditor.jpg

Komentáře