3. Bujesilský Prd Cup


Již druhý rok jsme se zúčastnili zajímavé soutěže v Bujesilích. Podařilo se nám postavit dvě družstva – jedno mužů a druhé žen. Bohužel jsme při tréninku týden před akcí zjistili, že naše stříkačka má poruchu. I přes značnou snahu všech kompetentních odborníků se závadu nepodařilo odstranit a tak jen díky našim přátelům z Hlohovic, kteří nám zapůjčili svoji mašinu, jsme mohli být v půl jedné na prezentaci v Bujesilích. Na startu bylo připraveno 17 družstev – 12 mužských a 5 ženských. Po vzoru našich žen se daly dohromady i ženy bujesilské, a tak byla velká konkurence. Pro zpestření běžného útoku vymysleli bujesilští malou změnu. Muži měly hadice a proudnice připravené na vozíku, se kterým museli projet určenou trasu, vše vyložit a pokračovat v normálním útoku. Tím se pochopitelně narušil stereotyp, který mají všichna mužstva natrénovaný a vznikaly různé komické situace. Každý zvolil trochu jinou taktiku, většinou běželi s hadicemi až na místo, kde je sešroubovávali, strojníci však byli rychlejší a tak často tekla voda dříve než bylo sešroubováno. Že bylo hodně mokrých lidí a plno legrace ani netřeba podotýkat.
Druhou částí závodů je štafetový běh. Vezení osoby na kolečku neboli radvanci určenou trasou, běh vně bujesilského bazénu s přeskočením zábradlí na určeném místě, koulení sudu od piva a na závěr přeplavání bazénu na velké pneumatice za pomoci ručkování po laně. Nejvíce zajímavých momentů bylo pochopitelně při poslední disciplíně, někteří se totiž i vykoupali. V polovině štafetového závodu nás na chvíli vyhnala dešťová přeháňka, ale nakonec bylo vše řádně dokončeno.
Bujesily 1.jpg

Komentáře