28. říjen – Státní svátek


Posvícení se v Němčovicích slaví poslední neděli v říjnu. Druhý den v pondělí „pěkná hodinka“. A „pěkná“ v roce 1918 byla opravdu pěkná, připadla na den 28. října. Občané slavili „pěknou“ v hostinci u Navarů a dozvěděli se tento večer od učitele Chvátala radostnou zprávu, že Rakousko – Uhersko kapitulovalo. A že český národ získal znovu po 300 letech samostatnost.
Sálem zazněla píseň „Kde domov můj“ a „Hej Slované“. Každý plakal radostí, že válka nejen skončila, ale že český lid získal opět svobodu. Již jim nebudou poroučet Němci a nenávidění Habsburkové.
Druhý den navštívili občané zdejší školu, zmocnili se obrazů a busty císaře pána Františka Josefa a za vsí je za velkého veselí přítomných zničili. Oficiálně byl vznik našeho státu oslaven 17.listopadu na obecních drahách. Promluvil zde řidící učitel pan Venanc Volek, přítomni byli i lidé z okolních obcí. Další neděli 24. listopadu byla velká slavnost v Radnicích, které se Němčovičtí zúčastnili v hojném počtu…

Autor: jife
škola 1922.jpg

Komentáře